સ્યોરા શુગર મિલ દ્વારા 100 ટકા શેરડીની ચુકવણી કરવામાં આવી

68

મંગળવારે સ્યોરા શુગર મિલ દ્વારા ગત વર્ષના શેરડીના 100% ભાવ ખેડૂતોને ચૂકવ્યા છે. શુગર મિલ દ્વારા 23 કરોડ 40 લાખ રૂપિયા ચૂકવીને ગત વર્ષના શેરડીના 100 ટકા ભાવ ચૂકવ્યા છે.

જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે સ્યોહરા શુગર મિલ દ્વારા 2 કરોડ 14 લાખ 64 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડી ખરીદી હતી. શુગર મિલ દ્વારા 687 કરોડ 88 લાખની શેરડી ખરીદી હતી. ડીસીઓ યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે સુગર મિલ દ્વારા મંગળવારે રૂ. 23 કરોડ 40 લાખ રૂપિયા ચૂકવીને ગત વર્ષના શેરડીના 100 ટકા ભાવ ચૂકવ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here