નાંદેડ ડિવિઝનમાં 106 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન

નાંદેડ: નાંદેડ ડિવિઝનની 30 શુગર મિલોએ આ વર્ષે શેરડીનું પિલાણ શરૂ કર્યું હતું. હાલ આ મિલોમાં લણણીની સિઝન પૂરી થઈ ગઈ છે. આ મિલોએ કુલ 106 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે અને 106 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું છે.

આ વર્ષે સિઝનની શરૂઆત 22 ઓક્ટોબરે લાતુર જિલ્લાની ખાનગી ખાંડની ફેક્ટરી સિદ્ધિ શુગર એન્ડ એલાઇડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના પિલાણ સાથે થઈ હતી. ડિવિઝનમાં પિલાણમાં ત્રીસ મિલોએ ભાગ લીધો હતો. આમાં પરભણી જિલ્લામાં સાત ખાનગી મિલો, હિંગોલી જિલ્લામાં બે ખાનગી અને ત્રણ સહકારી મિલો, નાંદેડ જિલ્લામાં પાંચ ખાનગી અને એક સહકારી મિલ અને લાતુર જિલ્લામાં છ સહકારી અને છ ખાનગી મિલોનો સમાવેશ થાય છે. આ વિભાગની ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.02 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here