1 ક્વિન્ટલ શેરડીમાંથી 11.37 કિલો ખાંડનું ઉત્પાદન, ભોરમદેવ શુગર મિલમાં ગયા વર્ષ કરતાં 0.10% વધુ ઉત્પાદન

108

ભોરમદેવ સહકારી ખાંડ ફેક્ટરી, રામેપુરમાં રિકવરી રેટમાં સુધારો થયો છે. હવે શેરડીના ક્વિન્ટલ દીઠ 11 કિલો 37 ગ્રામ ખાંડનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે, જે વર્ષ 2020-21 કરતા 0.10 ટકા વધુ છે. રિકવરી રેટ (શેરડીના ક્વિન્ટલ દીઠ ખાંડના ઉત્પાદનનો દર) સુધર્યો છે. કારણ કે ફેક્ટરીને ખેડૂતો પાસેથી સારી ગુણવત્તાની શેરડી મળી રહી છે.

જો આપણે ફેક્ટરીમાં રિકવરી રેટને પાછલા વર્ષો સાથે સરખાવીએ તો અત્યારે સ્થિતિ ઘણી સારી છે. ભોરમદેવ ફેક્ટરીમાં વર્ષ 2019-2020માં રિકવરી રેટ 9.3% હતો. એટલે કે શેરડીના પિલાણમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 9 કિલો 3 ગ્રામ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું. તે જ સમયે, વર્ષ 2020-21 માં, તે વધીને 11.21 ટકા થયો હતો. આ વર્ષે રિકવરી રેટમાં સુધારો થયો છે. શેરડીના ક્વિન્ટલ દીઠ 11 કિલો 37 ગ્રામ ખાંડનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. જો રિકવરી રેટ 10 ટકાથી વધુ હોય તો ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે.

ફેક્ટરીમાં અત્યાર સુધીમાં 1.67 લાખ ક્વિન્ટલનું ઉત્પાદન થયું છે.

ભોરમદેવ ફેક્ટરીમાં અત્યાર સુધીમાં 1,67,350 ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. ફેક્ટરીમાં ખેડૂતો પાસેથી 1361521 ક્વિન્ટલ શેરડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. શેરડીના સમાન જથ્થાનું પણ પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે 11.37% રિકવરી રેટ પર 1.67 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. શેરડીનું પિલાણ ચાલુ છે.

ખેડૂતોને વધુ રિકવરી રેટનો લાભ મળે છે
શેરડી એ ડાંગર પછીનો બીજો સૌથી મોટો પાક છે. બંને કારખાનાઓમાં 30 હજારથી વધુ ખેડૂતો શેરડીના પાક સાથે સંકળાયેલા છે. જો રિકવરી રેટ 10 ટકાથી વધુ હોય તો 28.50 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના દરે પ્રોત્સાહન રકમ આપવાની જોગવાઈ છે.

નવી ફેક્ટરીમાં 12.16 ટકા રિકવરી રેટઃ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સુગર ફેક્ટરી બિશેસરામાં રિકવરી રેટ પણ 12 ટકાથી વધુ છે. 22 જાન્યુઆરી સુધીમાં 143422 મેટ્રિક ટન શેરડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. શેરડીનું પણ આ જ જથ્થામાં પિલાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે 12.16 ટકાના રિકવરી રેટ મુજબ 171100 ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. જો રિકવરી રેટ 10 ટકાથી વધુ હોય તો પ્રોત્સાહક રકમનો લાભ મળશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here