શુગર મિલો પર ખેડુતોના 1100 કરોડ બાકી

176

મુઝફ્ફરનગર: પીલાણ સીઝન પૂર્ણ થઇ રહી છે ત્યારે પણ જિલ્લાની શુગર મિલો પર 1100 કરોડ જેટલી બાકી રકમમી ચુકવણી બાકી છે. શેરડીની મિલોમાં 3100 કરોડથી પણ વધારે રકમની શેરડી મિલોમાં જય ચુકી છે. જિલ્લાની શુગર મિલોએ તેમાં માત્ર બે હજાર કરોડની ચુકવણી કરી છે.

ડીસીઓ આરડી દ્વિવેદી કહે છે કે કોરોના રોગચાળા વચ્ચે પણ ગ્રામીણ ક્ષેત્રની અર્થવ્યવસ્થા સ્થિર રહી હતી. શુગર મિલોમાં શેરડી નાખવામાં ખેડુતોએ કોઇ કાળજી લીધી ન હતી. અત્યાર સુધીમાં ખેડુતે જિલ્લાની આઠ સુગર મિલોમાં 3100 કરોડથી વધુ શેરડી મૂકી છે. અત્યાર સુધી સુગર મિલોએ ખેડુતોને 2023 કરોડ ચૂકવ્યા છે. સુગર મિલો પર આશરે 1100 કરોડની રકમ બાકી છે. શુગર મિલોએ 69 ટકા રકમ ખેડુતોને ચૂકવી દીધી છે. જિલ્લામાં ચુકવણીમાં પ્રથમ નંબર ખાટૌલી શુગર મિલનો છે, જેણે 88 ટકા ચૂકવણી કરી છે.

ટિકૌલાએ 86 ટકા અને મન્સુરપુર 85 ટકા ચૂકવ્યા છે. ભેસાણા જિલ્લાની એકમાત્ર શુગર મિલ છે જેણે માત્ર 10 ટકા જ ચૂકવણી કરી છે. ભૈસાણા આ સીઝનમાં જ ખેડુતોના 400 કરોડ રૂપિયા લેણાં પેટે બાકી છે, જ્યારે બાકીની સાત શુગર મિલોનું 700 કરોડ બાકી છે. ડીસીઓ કહે છે કે અમારા જિલ્લાની શુગર મિલો સતત ચુકવણી કરી રહી છે. અમે પહેલાથી જ આશરે 70 ટકા ચૂકવણી કરી છે. આને વધુ વેગવાન બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

સુગર મિલ કુલ નાણાં ચુકવણી
ખાટૌલી 712 કરોડ 588 કરોડ
તીતાવી 499 કરોડ 311 કરોડ
ભેંસાના 442 કરોડ 43 કરોડ
મન્સુરપુર 422 કરોડ 339 કરોડ
ટિકૌલા 538 કરોડ 444 કરોડ
ખાઈખેડી 205 કરોડ 149 કરોડ
રોહના 100 કરોડ 69 કરોડ
મુરેના 151 કરોડ 77 કરોડ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here