ઓગસ્ટમાં 13.08 લાખ લોકોને નવી નોકરી મળી

103

કર્મચારીઓની રાજ્ય વીમા નિગમ (ઇએસઆઈસી) ના પગારપત્રકના આંકડા અનુસાર ઓગસ્ટમાં લગભગ 13 લાખ નોકરીઓ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી હતી, જે અગાઉના મહિનામાં (જુલાઈ) 14.49 લાખથી ઓછી હતી.

રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય કચેરી (એનએસઓ) એ એક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે, 2018-19 દરમિયાન ઇએસઆઈસી સાથે નવા ગ્રાહકોની કુલ નોંધણી 1.49 કરોડ હતી.તેણે એ પણ બતાવ્યું કે સપ્ટેમ્બર 2017 થી ઓગસ્ટ 2019 દરમિયાન, લગભગ 2.97 કરોડ નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ઇએસઆઈસી યોજનામાં જોડાયા છે.

એનએસઓ અહેવાલ ઇએસઆઈસી, નિવૃત્તિ નિધિ સંસ્થા ઇપીએફઓ અને પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (પીએફઆરડીએ) દ્વારા સંચાલિત વિવિધ સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓના નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સના પગારપત્રક ડેટા પર આધારિત છે.

તે સપ્ટેમ્બર 2017 થી શરૂ થતાં સમયગાળાને સમાપ્ત કરીને એપ્રિલ 2018 થી આ ત્રણ સંસ્થાઓના પગારપત્રક ડેટા અથવા નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ડેટાને મુક્ત કરે છે.

અહેવાલમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર 2017 થી માર્ચ 2018 દરમિયાન ઇએસઆઈસી સાથેના કુલ નવા નોંધણી 83.35 લાખ હતા.

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (ઇપીએફઓ) માં 10.86 લાખ નવા નોંધણી ઓગસ્ટમાં નોંધાઈ હતી, જે આ વર્ષના જુલાઇમાં 11.71 લાખની તુલનામાં હતી.

2018-19 દરમિયાન, ઇપીએફઓ દ્વારા સંચાલિત સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓમાં ચોખ્ખા ધોરણે 61.12 લાખ નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ જોડાયા છે. એ જ રીતે, સપ્ટેમ્બર 2017 થી માર્ચ 2018 દરમિયાન ચોખ્ખી નવી નોંધણી 15.52 લાખ હતી.

તે દર્શાવે છે કે સપ્ટેમ્બર 2017 થી ઓગસ્ટ 2019 દરમિયાન; લગભગ 2.75 કરોડ નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ઇપીએફ યોજનામાં જોડાયા.

એનએસઓએ જણાવ્યું હતું કે હાલનો અહેવાલ ઓપચારિક ક્ષેત્રમાં રોજગારના સ્તરો પર જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણ આપે છે અને સર્વગ્રાહી સ્તરે રોજગારને માપતો નથી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here