મવાના શુગર મિલ દ્વારા શેરડીના ભાવ ચૂકવણી માટે 17.63 કરોડ મોકલાયા

117

મવાના શુગર મિલ મેનેજમેન્ટે 2020-21ના પીલાણ સત્ર માટે શેરડીના ભાવની ચુકવણી બુધવારે સંબંધિત સમિતિઓને મોકલી આપી છે.

શેરડીના ચુકવણી વિશે માહિતી આપતા, મિલના જનરલ મેનેજર, શેરડી અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર પ્રમોદ બાલિયાને જણાવ્યું હતું કે, શુગર મિલે202921ની પીલાણ સીઝનમાં 12 ફેબ્રુઆરી સુધી ખરીદેલી શેરડી માટેના કુલ રૂ 359.22 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, મવાના સુગર મિલે ખરીદેલી કુલ શેરડીના 56 ટકા શેરડીનો ભાવ ચૂકવ્યો છે. બાકી શેરડીના ભાવની ચુકવણી પણ ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. તેમણે માહિતી આપી કે શુગર મિલ દ્વારા વેચાયેલી શુગર મિલ માંથી મળતી રકમનો 85 ટકા શેરડીના ભાવની ચુકવણી માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. શેરડીના સર્વેમાં મદદ કરે છે

મિલના જનરલ મેનેજર બલિયાને માહિતી આપી હતી કે શેરડીના સર્વેની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે. તેથી, ખેડુતોએ શેરડી વિભાગની સૂચના મુજબ ઓનલાઇન ઘોષણા ફોર્મ ભરવા અને શેરડીના સર્વેમાં સહકાર આપવો જ જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here