કોલ્હાપુર વિભાગમાં 31 શુગર મિલો બંધ

109

મહારાષ્ટ્રમાં શેરડીની પિલાણની મોસમ અંતિમ તબક્કામાં છે. શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા અહેવાલ મુજબ, સોલાપુર વિભાગમાં 04 એપ્રિલ, 2021 સુધીમાં 42 શુગર મિલો બંધ છે. જ્યારે કોલ્હાપુર વિભાગમાં 31 શુગર મિલો બંધ કરાઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 108 શુગર મિલો બંધ કરાઈ છે.

રાજ્યમાં શુગર રિકવરીમાં કોલ્હાપુર મોખરે છે. કોલ્હાપુરમાં ખાંડની વસૂલાત 12 ટકાની નજીક છે. શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, 04 માર્ચ 2021 ના રોજ કોલ્હાપુરમાં ખાંડની વસૂલાત 11.99 ટકા છે.

આ સીઝનમાં 37 શુગર મિલોએ કોલ્હાપુર વિભાગમાં પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો. સોલાપુર વિભાગમાં 04 માર્ચ 2021 સુધી મહત્તમ શુગર મિલોએ પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો.

ખાંડ કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, 04 એપ્રિલ, 2021 સુધીમાં, પિલાણની સિઝનમાં 188 શુગર મિલોએ ભાગ લીધો હતો. રાજ્યમાં 972.30 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે અને 1017.42 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ પુનપ્રાપ્તિ 10.46 % છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here