ક્વોટા કરતા વધારે ખાંડ વેંચવા માટે 5 મિલો સામે લેવાઈ શકે છે પગલાં

213

ખાંડની સપ્લાયને નિયંત્રણમાં લેવા અને મૂલ્યમાં સ્થિરતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ગયા વર્ષે મંથલી રિલીઝ મિકેનિઝમ ફરીથી રજૂ કરી હતી. કેન્દ્ર સરકારે ખાંડની ન્યુનતમ વેચાણ કિંમત (એમએસપી) પણ નક્કી કરી હતી અને નિર્દેશોને અનુસરવા માટે મિલોને સૂચના આપી હતી.

જૂન 2018 ના 7 મી દિવસે પસાર થયેલી જાહેરનામામાં જણાવાયું છે કે ઓર્ડરની કોઈપણ ઉલ્લંઘન એ સમયાંતરે સુધારાઈ ગયેલી આવશ્યક કોમોડિટીઝ એક્ટ, 1955 હેઠળ દંડની જોગવાઈઓને આકર્ષશે.

સરકારી વિભાગ સતત મિલોના વેચાણનું ઑડિટિંગ કરે છે. ડિસેમ્બર 2018 ના મહિનામાં સ્ટોક હોલ્ડિંગ ઓર્ડરનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે ખાંડ મિલોને શો કોઝ નોટિસ (એસસીએન) જારી કરવામાં આવી હતી.

5 ખાંડ મિલો સિવાય, અન્ય ખાંડ મિલોમાંથી શો કોઝ નોટિસ ના જવાબો મળ્યા છે જે પરીક્ષા હેઠળ છે. 5 ખાંડ મિલો દ્વારા વેચાયેલી વધારાની માત્રા મે 2019 ના મહિનામાં સૂચિત ફાળવણીમાંથી કાપવામાં આવી છે. આ પાંચ મિલો સામે પગલાં લેવાઈ શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here