પિલાણ સિઝનના અંત સુધીમાં ખાંડ મિલોને 502 કરોડ ચૂકવવાના હજુ બાકી

સહારનપુર. વહીવટીતંત્રના તમામ પ્રયાસો છતાં ખેડૂતોને શેરડીના ભાવની ચુકવણી સમયસર મળી રહી નથી. જિલ્લાની ગંગનૌલી અને ગાગલહેડી શુગર મિલોની પિલાણ સિઝન સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને અન્ય મિલોની પિલાણ સિઝન પણ તેના અંતના આરે છે. તેમ છતાં, જિલ્લામાં દેવબંદ સિવાય અન્ય પાંચ શુગર મિલોના ખેડૂતોના શેરડીના આશરે રૂ. 502.78 કરોડની કિંમત બાકી છે.

જિલ્લાની છ શુગર મિલમાંથી દેવબંદ સિવાય અન્ય પાંચ મિલો શેરડીના ભાવ સમયસર ચૂકવવામાં ઉપેક્ષા કરી રહી છે. શેરડી ખરીદ અધિનિયમ હેઠળ મિલને શેરડી સપ્લાય કર્યાના 14 દિવસમાં શેરડીના ભાવ ચૂકવવાનો નિયમ છે. આ પછી, પેમેન્ટ પર 15 ટકાના દરે બેલેન્સ પર વ્યાજ ચૂકવવાની જોગવાઈ છે. આમ છતાં ખેડૂતોને ન તો સમયસર શેરડીના ભાવ ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે કે ન તો બાકી શેરડીના ભાવનું વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જિલ્લામાં સૌથી વધુ બાકી ગંગનૌલી શુગર મિલ પર છે. ગંગનૌલી અને ગગલહેરી શુગર મિલોએ તેમની પિલાણ સીઝન પૂર્ણ કરી છે. શેરડીના ભાવ સમયસર ન મળવાના કારણે ખેડૂતો આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે.

જિલ્લામાં દેવબંદ ઉપરાંત અન્ય પાંચ શુગર મિલો પર શેરડીના ભાવ બાકી છે. ગંગનૌલી સુગર મિલ પર સૌથી વધુ 301.52 કરોડ રૂપિયાની બાકી રકમ છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી સુશીલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે શુગર મિલોને શેરડીના બાકી ભાવની ચૂકવણી ઝડપથી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. કસૂરવાર શુગર મિલો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

18 એપ્રિલ સુધીના આંકડા મુજબ જે મિલની ચુકવણી બાકી છે તેમાં ગંગનૌલી શુગર મિલ પર 301.52 કરોડ, શેરમઉ મિલ પર 41.80 કરોડ, ગગલહેંડી મિલ પર 66.2 કરોડ, નાનૌતા મિલ પર 68.03 કરોડ, સરસવા 45.34 કરોડ ચૂકવવાના બાકી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here