મેરઠ જિલ્લામાં 986 કરોડની ચુકવણી બાકી

70

મેરઠ જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતો બાકી રકમની ચુકવણીથી ચિંતિત છે. જિલ્લાની છ શુગર મિલોમાં પિલાણ શરૃ થયાને ચાર મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. મિલોએ હાલની ક્રશિંગ સીઝન 2020-21 અંતર્ગત 576.87 કરોડ ચૂકવ્યા છે, આ ઉપરાંત 10 માર્ચ સુધીમાં 986.84 કરોડ હજુ બાકી છે. જિલ્લાની છ શુગર મિલોમાં, ચુકવણી કરવામાં દૌરાલા શૂગર મિલ મોખરે છે, જ્યારે કિનોની સ્થિતિ અત્યંત નબળી છે. ડોવાણા સુગર મિલ દ્વારા ચાલુ પિલાણની સીઝનમાં 78 ટકા ખેડુતોને ચુકવણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે કિનોની શૂગર મિલ દ્વારા માત્ર બે ટકા જ ચૂકવવામાં સફળ રહી છે. મેરઠ જિલ્લામાં સુગર મિલોએ કુલ ચુકવણીના માત્ર 36.89 ટકા જ ખેડુતોને શેરડીની ચુકવણી કરી છે.

56.79 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન

મેરઠ જિલ્લાની છ શુંગર મિલોની ક્ષમતા 48800 ટીસીડી (દિવસ દીઠ ટન દીઠ ટન) છે. નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં, બધી શુગર મિલોએ 2020-21 ના સત્ર હેઠળ કચડી નાખવાનું શરૂ કર્યું. જિલ્લાની છ શુગર મિલોએ 10 માર્ચ સુધીમાં ખેડૂતો પાસેથી 548.46 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીની ખરીદી કરી છે. તેણે 548 લાખ ક્વિન્ટલ પિલાણ સાથે 56.79 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. ખાંડની પુન પ્રાપ્તિ 10.36 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here