ખાંડ સહિતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ વહન કરતી ગુડ્સ ટ્રેન મણિપુર પહોંચી

નોર્થઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર (NF) રેલ્વેએ મણિપુરના ખોંગસાંગ સ્ટેશન પર આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને અન્ય ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ સાથે જોડાણમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને અન્ય ખાદ્ય ચીજોનો પુરવઠો શરૂ કર્યો છે.

આ રાજ્યમાં પ્રવર્તમાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પછી રાજ્યમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની અવરજવર સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ હતી. રાજ્ય સરકારના સહયોગથી, ઉત્તર પૂર્વ સીમા રેલ્વેએ મણિપુરના ખોંગસાંગ સ્ટેશન સુધી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને અન્ય ખાદ્ય ચીજો લઈ જતી માલસામાન ટ્રેનનું સંચાલન કર્યું છે. આમ, કટોકટીના સમયમાં રાજ્યને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના પુરવઠા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા પૂરી કરે છે. ભારતીય રેલ્વેએ કહ્યું કે NF રેલ્વેએ મણિપુર સરકારની વિનંતી પર વિશેષ કેસ તરીકે વેગનના પીસ બુકિંગની મંજૂરી આપી છે.

આવશ્યક અને અન્ય બિન-આવશ્યક વસ્તુઓ વહન કરતી માલસામાન ટ્રેનમાં 11 વેગન હોય છે. મણિપુરના લોકો માટે ધૂપગુરીથી બટાકાના 2 વેગન, ખાંડના 3 વેગન અજારાથી અને 6 વેગન એફએમસીજી આઇટમ ન્યૂ ગૌહાતીથી લોડ કરવામાં આવ્યા હતા.

રેલ્વેએ જણાવ્યું હતું કે લોડેડ માલને ખોંગસાંગ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જીરીબામ-ઇમ્ફાલ નવી લાઇન પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે આ સ્ટેશન 2022 માં આવી રહ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here