મહારાષ્ટ્રમાં આ સિઝનમાં ખાનગી શુગર મિલો મોટી સંખ્યામાં કાર્યરત

69

મહારાષ્ટ્રમાં 2021-2022ની પિલાણ સિઝનમાં મોટી સંખ્યામાં ખાંડ મિલોએ ભાગ લીધો છે. આ સિઝનમાં ખાનગી શુગર મિલો મોટી સંખ્યામાં કાર્યરત છે.

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 13 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 192 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 95 સહકારી અને 97 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 582.00 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 574.83 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.88 ટકા છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 139.71 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 156.92 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.23 ટકા છે.

2021-22ની સિઝનમાં 11 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી પુણેમાં કુલ 29 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 16 સહકારી અને 13 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 118.84 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. પુણે વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 119.59 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં પુણે વિભાગમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.06 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here