આર્થિક રિપોર્ટ અનુસાર 2018-19માં દુષ્કાળની સામે મહારાષ્ટ્રએ 4900 કરોડ રૂપિયા વાપર્યા

766

વર્ષ 2018-19માં મહારાષ્ટ્ર સરકારે દુષ્કાળ રાહત માટે રૂ. 4909.50 કરોડ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા હતા, રાજ્યના આર્થિક સર્વેક્ષણમાં 17 મી જૂને ઉપરોક્ત બાબત જાહેર કરવામાં આવી હતી. આરિપોર્ટમાં કુલ અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર 151 તાલુકામાં 85.76 લાખ હેક્ટર હોવાનું પણ ખુલ્યું હતું.

રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ખરીફ સીઝન દરમિયાન મોસમની સ્થિતિએ 26 જીલ્લામાં 151 તાલુકાને અસર પહોંચાડી છે, જેમાં 112 તાલુકાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ભારે દુષ્કાળ હેઠળ અને 39 તાલુકાઓએ મધ્યમ દુકાળનો અનુભવ કર્યો હતો.

તે ઉપરાંત, એપ્રિલ 2018 દરમિયાન, આશરે 50 94 હેકટર અસાધારણ વરસાદ અને વાવાઝોડા રૂપી વરસાદથી પ્રભાવિત થયા હતા, જેના માટે ડિસેમ્બરમાં રૂ. 8.15 કરોડની વળતર મંજૂર કરવામાં આવી હતી.

આ વર્ષે મે મહિનામાં 1,741 હેકટર વરસાદ અને ગંદા વરસાદથી પ્રભાવિત થયા હતા, જેના માટે ડિસેમ્બરમાં રૂ. 2.93 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

સર્વેમાં જણાવાયું છે કે વર્ષ 2018-19માં વાર્ષિક ક્રેડિટ પ્લાનમાં કૃષિ અને સંલગ્ન પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્રના વાર્ષિક બજેટ રૂ. 85,464 કરોડ હતા.

કૃષિ ક્રેડિટ ફ્રન્ટ પર, તે કહે છે, 2017-18 દરમિયાન, પ્રાથમિક ક્રેડિટ સમાજોએ ખેડૂતોને રૂ. 14,573 કરોડની લોન આપી હતી.

31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં 5.17 કરોડ સભ્યો સાથે આશરે 1.98 લાખ સહકારી મંડળો હતા.

આમાંથી 11 ટકા કૃષિ ધિરાણમાં હતા, બિન-કૃષિ ધિરાણમાં 10 ટકા અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં 79 ટકા લોકો સામેલ હતા.

આમાં, 18.1 ટકા સહકારી સમાજો લાલ રંગમાં હતા, તેમાંના 33.1 ટકા કૃષિ ધિરાણમાં રોકાયેલા હતા.

2018-19 દરમિયાન, 31,282 કરોડ રૂપિયાની પાક લોન નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા 2017-18 દરમિયાન રૂ. 25,322 કરોડની સામે વહેંચાઇ હતી.

વર્ષ 2018-19 દરમિયાન, કૃષિ ગાળાની રૂ. 36,632 કરોડની રકમ 2017 -18 માં રૂ .25,695 કરોડની સામે વહેંચાઈ હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here