એફઆરપી ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેલ મિલો સામે પગલા લેવા જોઈએ: SSS

96

પુણે: રાજ્યની 182 મિલોએ કુલ 9,148 કરોડ એફઆરપીમાંથી 7,115 કરોડ ચૂકવ્યા છે. સ્વાભિમાની શેતકરી સંસ્થા (SSS) એ માંગ કરી છે કે રાજ્ય સરકારે જે શુગર મિલો ખેડુતોને યોગ્ય અને મહેનતાણું (એફઆરપી) ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે તેમની સામે પગલાં લેવામાં આવે.

સ્વાભિમાની શેતકરી સંગઠને રાજ્યના શુગર કમિશનર શેખર ગાયકવાડને એક નિવેદન રજૂ કર્યું હતું. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે, ઘણી સુગર મિલોએ એફઆરપીને સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરવાનું વચન આપ્યું છે અને હપ્તામાં રકમ ચૂકવી રહી છે, જ્યારે ઘણી મિલોએ ખેડૂતોને કોઈ એફઆરપી આપી નથી. શેરડી (નિયંત્રણ) હુકમ, 1966 સપ્લાયના 14 દિવસની અંદર શેરડીના ભાવની ચુકવણી સૂચવે છે, જે નિષ્ફળ જાય છે, જે 15 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ બાકી હોવાને કારણે ચૂકવવામાં આવે છે.

શુગરના કમિશનર ગાયકવાડે ખેડુતોના નેતાઓને ખાતરી આપી છે કે, સમયસર એફઆરપી ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયેલી મિલો સામે તેઓ કાર્યવાહી કરશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here