બિજનોર સ્થિર ચાર મિલો દ્વારા હજુપણ 639 કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી ન થતા કલેક્ટર લાલઘૂમ

681

બિજનોર:
ચૂંટણીના આચાર સંહિતા પુરી થતા જ જિલ્લા પ્રશાશન એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે અને શેરડીના બાકીના એરીયરના નાણાં ઝડપથી છુટા કરવાની કવાયતમાં આવી ગયું છે. . ડી.એમ. સુજિત કુમાર મિલ અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ કરીને તાત્કાલિક ચુકવણી કરવા માટે સખત સૂચનાઓ આપી છે. ડીએમએ ચાર ખાંડ મિલોને નોટિસ પણ જારી કરી છે. આ ખાંડ મિલો પર રૂ. 639 કરોડથી વધુ બાકી છે.
શેરડીના ચુકવણી માટે મિલોને ઘણી સુવિધા અને રાહત આપ્વબમાં આવી હતી તેમ છતાં ઘણી મિલો દ્વારા હજુ પણ ચુકવણી કરવાં આવી નથી અને જીલ્લામાં ચાર ખાંડ મિલો પર ફરીથીચુકવણી રકમની ખાધ વધવા લાગી છે. કિસાન સંગઠન પણ ફરીથી આંદોલનની ચેતવણી આપી રહ્યો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે ખાંડ મિલો પર સખત દેખરેખ રાખવાનું શરૂ કર્યું છે.
શુક્રવારે, ડીએમ સુજીતકુમારએ ખાંડ મિલના અધિકારીઓની બેઠક લીધી હતી. ડીએમે કહ્યું કેખાંડ મિલોને તાત્કાલિક ચુકવણી થવી જોઈએ અને હવે તેમાં ડેરી ન થવી જોઈએ અને હવે જો મિલો નહિ ચૂકવે તો તેમની સામે સખત કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે . .બીજેનર, ચાંદપુર, બાકાતપુર અને બિયાલી ખાંડ મિલમાંથી સમયસર ન ચુકવવા પર ડી.એમ.એ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ડીએમે જણાવ્યું હતું કે ચાર મિલોએ સમયસર ચુકવણી કરી નથી, જ્યારે બાકીની પાંચ ખાંડ મિલો સમયાંતરે તેમની ખરીદેલી શેરડીનું ભુગતાન ચૂકવે છે.
આ બાબતે ડીએમએ સખત પગલાં લીધા છે અને ચાર ખાંડ મિલોને નોટિસ જારી કરી છે. શક્ય તેટલી વહેલી તકે બિયારણની ચુકવણી કરવા માટે તમામ ચાર ખાંડ મિલોને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. બેઠકમાં, જિલ્લા નહેર અધિકારી યશપાલ સિંઘ, ઇસ્રાર અહમદ, તેજબી ડાકા, પરપાકર સિંહ વગેરે હાજર હતા.
ખાંડ મિલ પર બાકી રકમ છે તેની વિગત
ખાંડ મિલની રકમ
બિજનોર 82.80 કરોડ
ચંદપુર 142.27 કરોડ
બાકાતપુર 134.30 કરોડ
બિઅલ 280.53 કરોડ
કુલ બાકી 639.90

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here