શેરડી ઉગાડવા ટપક સિંચાઈને પ્રોત્સાહન આપવા કૃષિ મંત્રી દાદાસાહેબ ભુસેનું સૂચન

69

રાજ્યની સુગર મિલોએ ટપક સિંચાઈ દ્વારા શેરડીની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરવી જોઈએ, એમ કૃષિ પ્રધાન દાદાસાહેબ ભુસેએ બુધવારે જણાવ્યું હતું.

કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના પ્રતિનિધિઓ, શેરડીના પ્રમોટરો અને નિષ્ણાતો સાથેની બેઠકમાં કૃષિ મંત્રી ભુસેએ કહ્યું: “શેરડીની ગુણવત્તા સુધારવા માટે પ્રયોગોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. અમારે ગુણવત્તા વધારવાના માર્ગો તેમજ વધુ ઉપજ શોધવી પડશે. ”

તેમણે ઉમેર્યું કે, 200 થી વધુ સુગર મિલો સાથે મહારાષ્ટ્ર ટપક સિંચાઈ જેવી જળસંચય ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ખેડૂતોને શેરડી ઉગાડીને મોટા પરિવર્તન લાવી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here