તમામ ખાંડ મિલો ઓક્ટોબરમાં શરુ થશે

117

ઓક્ટોબરના છેલ્લા સપ્તાહ સુધીમાં તમામ ખાંડ મિલોની શેરડી પીલાણ સીઝન શરૂ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. જેના કારણે શેરડી વિભાગ અને મિલ મેનેજમેન્ટે પણ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. ખાંડ મિલોમાં મશીનો રિપેર કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. શેરડી વિસ્તારની ફાળવણીની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે. આ સાથે કેટલાક શેરડી ખરીદ કેન્દ્રોમાં આ વખતે ફેરબદલીની પણ સંભાવના છે. ખેડૂતોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને નવા કેન્દ્રો પણ શરૂ કરવામાં આવશે. શેરડી ખરીદ કેન્દ્રોની યાદી 15 ઓક્ટોબર પછી જ બહાર પાડવામાં આવશે.

અમરોહા જિલ્લામાં 70 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં શેરડીની ખેતી થાય છે. એક લાખથી વધુ ખેડૂતો શેરડીની ખેતી પર નિર્ભર છે. શેરડી જિલ્લાના મુખ્ય પાકોમાંનો એક છે. જિલ્લામાં ત્રણ ખાંડ મિલો કાર્યરત છે. અન્ય જિલ્લાઓમાં કાર્યરત ખાંડ મિલોના કેન્દ્રો પણ જિલ્લામાં સ્થાપવામાં આવ્યા છે. તમામ ખાંડને 20 ઓક્ટોબર સુધી કાર્યરત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. જેના કારણે શેરડી વિભાગ અને મિલ મેનેજમેન્ટે પણ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. શેરડી વિસ્તારની ફાળવણીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ખેડૂતોની સમસ્યાઓને જોતા કેટલાક શેરડી ખરીદ કેન્દ્રોમાં પણ ફેરબદલ કરવામાં આવશે. નવા શેરડી ખરીદ કેન્દ્રો પણ નક્કી કરવામાં આવશે. જો સૂત્રોનું માનીએ તો આ વખતે વીસથી વીસથી 25 શેરડી ખરીદ કેન્દ્રો બદલી શકાય છે. આશરે 10 થી 15 નવા કેન્દ્રો શરૂ થવાની ધારણા છે.

જિલ્લા શેરડી અધિકારી હેમેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહે જણાવ્યું કે સમયસર પિલાણ સીઝન શરૂ કરવા પર ભાર મુકવામાં આવી રહ્યો છે. તમામ ખાંડ મિલોની પિલાણ સીઝન ઓક્ટોબરના છેલ્લા સપ્તાહથી શરૂ થશે. સરકારી સ્તરેથી આ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. શેરડી ખરીદ કેન્દ્રો માટે દરખાસ્ત શેરડી સમિતિ મારફતે શેરડી કમિશનરને મોકલવામાં આવી રહી છે. શેરડી ખરીદ કેન્દ્રોની યાદી શેરડી કમિશનર કક્ષાએથી જારી કરવામાં આવશે શેરડી ખરીદ કેન્દ્રોની યાદી 15 ઓક્ટોબર પછી જ જાહેર થવાની ધારણા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here