જીવાત રોકવા શેરડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને એડવાઈઝરી જાહેર કરવામાં આવી

252

લખીમપુર ખીરી: વરસાદની સિઝન પૂર્વે જ ચક્રવાત તાઉ તેં બાદ વરસાદને કારણે તાપમાનમાં વધઘટ શરૂ થઈ ગઈ છે, જેનાથી શેરડીના પાક ઉપર જીવાતોની સંભાવના વૈજ્ઞાનિકો વતી સ્થળ ઉપર તપાસ કરવા સૂચના પણ વિભાગીય અધિકારીઓને આપવામાં આવી છે.

ગયા વર્ષે 2020 માં, વિદેશી તીડ દ્વારા આ જ સિઝનમાં હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ આ વર્ષે , કાળા ગરોળી અને પાયરિલા જંતુઓ શેરડીના પાક પર ફાટી નીકળશે. તેથી, ખેડુતોને ચેતવણી આપતી વખતે, સલાહકાર દ્વારા શેરડી વિભાગ દ્વારા તેમને સમય સમય પર પાકની તપાસ કરવા અને જીવાતોને તાત્કાલિક નિયંત્રણ માટે અસરકારક પગલા ભરવા જણાવ્યું છે. અન્યથા આખા પાકને અસર થઈ શકે છે.

શેરડીના કમિશનર સંજય આર. ભુસરેડ્ડીએ તમામ વિભાગીય અધિકારીઓને સૂચના આપી છે કે તેઓ તેમના ગૌણ જિલ્લાઓમાં સ્થળ પર સ્થળ તપાસ કરશે અને શેરડી સંશોધન પરિષદ ના વૈજ્ઞાનિકો સાથે જીવાતોની તપાસ કરીને નિવારણ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે. ખેડુતોને આ જીવાતો સામેના નિવારણ પગલાંની માહિતી તેમજ કુદરતી નિયંત્રણ ઉપર ભાર આપવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં પિરીલા જીવાતનો પ્રકોપ વધારે છે, શેરડી રિસર્ચ કાઉન્સિલ ની ભલામણ પર સુગર મિલોને પાવર સ્પ્રે દ્વારા 600 લિટર પાણીમાં ઇમિડાક્લોપ્રિડ 150-200 મિલી અથવા પ્રોફેનોફોસ 750 મિલી જંતુનાશક દવા છાંટવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. કાળો લાલ મોટાભાગે ઝાડમાં જોવા મળે છે, તેથી તેને ઇમિડાક્લોપ્રિડ અથવા ક્વિનોલ્ફોસ અથવા ડિક્લોરવાસ છાંટવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

જો ખેતરોમાં પતન આર્મીવોર્મને ફાટી નીકળ્યો હોય તો અસરગ્રસ્ત છોડનો નાશ કરો. જમીન ખોદવો અને વાવણી માટે આ વિસ્તારના શેરડીના બીજનો ઉપયોગ ન કરો. ઇંડા નાખવાની પ્રક્રિયા અને લાર્વા પોષણના પ્રારંભિક તબક્કામાં લીમડાના તેલનો ઉપયોગ કરીને આ જીવાતની અસરને અટકાવી શકાય છે. આ જંતુના ફાટી નીકળવાના કિસ્સામાં, હરિતદ્રવ્ય અને મોનોક્રોટોફોસ અને સ્પ્રેનો સોલ્યુશન બતાવો તેમ જિલ્લા શેરડી અધિકારી બ્રજેશકુમાર પટેલે જણાવ્યું હતું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here