આંધ્રપ્રદેશ: મુખ્યમંત્રીએ YSR free crop insurance scheme હેઠળ રૂ. 2,977 કરોડનું વિતરણ કર્યું

62

શ્રી સત્ય સાંઈ જિલ્લો: YSR free crop insurance scheme હેઠળ સતત ત્રીજા વર્ષે, આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન વાય.એસ. જગન મોહન રેડ્ડીએ રાજ્યભરના 15 લાખથી વધુ ખેડૂતોને 2,977.80 કરોડ રૂપિયાનું વિતરણ કર્યું હતું જેમને 2021 માં ખરીફ સિઝન દરમિયાન પાકને નુકસાન થયું હતું. શ્રી સત્ય સાંઈ જિલ્લાના ચેન્નાકોથાપલ્લી ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન વીમાની રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. વળતરની રકમ પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના અને રાજ્ય સરકારની ‘ફ્રી ફસલ બીમા’ યોજના હેઠળ આપવામાં આવી રહી છે. વાય.એસ. જગન મોહન રેડ્ડીએ કહ્યું, “જો ખેડૂતોનો પાક સિઝનમાં નિષ્ફળ જાય છે, તો અમે આવતા વર્ષે તે જ સિઝનના આગમન પહેલા વળતરની રકમ સીધી ખેડૂતોના હાથમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. અમે લાંચ કે ભેદભાવ વિના પાક વીમાનું વળતર ચૂકવીએ છીએ.

તેલુગુ દેશમ પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા જગને કહ્યું કે અગાઉની સરકારે પાંચ વર્ષમાં 30.85 લાખ ખેડૂતોને માત્ર 3,411 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા. પરંતુ, અમારા શાસન હેઠળ, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, અમે 44.28 લાખ ખેડૂતોને YSR મફત વીમા પાકો હેઠળ કુલ રૂ. 6,684 કરોડનું વિતરણ કર્યું છે. અગાઉની સરકારના લેણાં ચૂકવતી વખતે, અમે દરેક પગલા પર સમયસર ચુકવણી દ્વારા ખેડૂતોનું કલ્યાણ સુનિશ્ચિત કરી રહ્યા છીએ.

2019 અને 2020ની ખરીફ સિઝન માટે અવિભાજિત અનંતપુર જિલ્લામાં કુલ રૂ. 628 કરોડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે આ વર્ષે સરકારે અવિભાજિત અનંતપુર જિલ્લાના 3.35 લાખ ખેડૂતોને પાક વીમાના ભાગ રૂપે રૂ. 467.81 કરોડનું વિતરણ કરવાની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારે પુનઃરચના પછી, સરકારે વળતર તરીકે અનંતપુરમાં 4,04,461 ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં વિતરણ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. 885.45 કરોડ જમા થયા છે શ્રી સત્ય સાંઈ જિલ્લામાં 1,71,881 ખેડૂતોને 255.78 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે, અનંતપુરમાં 2,32,580 ખેડૂતોને 629.77 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.

મુખ્યમંત્રી વાય.એસ. જગન મોહન રેડ્ડીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર અગાઉની સરકારની જેમ ખેડૂતોને મદદ કરવાના પ્રયત્નો બંધ કરશે નહીં. મુખ્યમંત્રીએ ટીડીપીના ઢંઢેરામાં રહેલી ખામીઓ અને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન આપેલા વચનો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો.ખેડૂતોનું ભલું કરવાની બાબતમાં અમે અગાઉના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે સ્પર્ધા કરી રહ્યા નથી, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. અમે દેશ સાથે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છીએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here