આંધ્રપ્રદેશ: Roasche Green Agro કોંડાવલસામાં ડિસ્ટિલરી સ્થાપશે

વિઝિયાનગરમ, આંધ્રપ્રદેશ: Roasche Green Agro જિલ્લામાં કોંડાવલાસા ખાતે 100 KLPD ની ક્ષમતા સાથે ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરવા માટે અનાજ આધારિત ડિસ્ટિલરી પ્લાન્ટ સ્થાપવાની યોજના ધરાવે છે. આ પ્રોજેક્ટ 11.70 એકર જમીન (4.73 હેક્ટર) પર સ્થાપિત કરવામાં આવશે, અને તેમાં 2.5 મેગાવોટ પાવર પ્લાન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રોજેક્ટ્સ ટુડેમાં પ્રકાશિત સમાચાર અનુસાર, નવીનતમ માહિતી અનુસાર, Roasche Green Agro પ્રોજેક્ટ માટે પર્યાવરણ મંજૂરી (EC) ની રાહ જોઈ રહી છે. પ્રોજેક્ટ પર કામ સપ્ટેમ્બર 2023 સુધીમાં શરૂ થવાની ધારણા છે. કંપની ડિસેમ્બર 2024 સુધીમાં પ્રોજેક્ટ પર બાંધકામ પૂર્ણ કરવાની આશા રાખે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here