રાજ્યમાં શેરડીના પિલાણમાં ધામપુર સુગર મિલ ટોચ પર

211

બિજનોરની શુગર મિલોએ રાજ્યમાં અનોખી છાપ છોડી દીધી છે. જિલ્લાની શુગર મિલો એક પછી એક રેકોર્ડ રેકોર્ડ કરી રહી છે. ધામપુર શુગર મિલ દ્વારા રાજ્યમાં શેરડીનું પિલાણ કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મિલ 2 કરોડ 37 લાખ 98 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કરી રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.

પહેલેથી જ બિજનોરની શુગર મિલોએ રાજ્યની સર્વોચ્ચ શેરડીને કચડીને પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે, જ્યારે બિજનોરની ડીએસએમ ગ્રુપની ધામપુર શુગર મિલ દ્વારા રાજ્યની તમામ ખાંડ મિલોમાં સૌથી વધુ શેરડીનું પિલાણ રેકોર્ડ બનાવ્યું છે. બિજનોરની ધામપુર શુગર મીલે 2 કરોડ 37 લાખ 98 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કર્યો છે અને રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. તે જ સમયે, સ્યોહરા શુગર મિલ દ્વારા ગયા વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે અને આજ સુધી 2 કરોડ 15 લાખ 59 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરી છે. સમજાવો કે શેરડીના પિલાણમાં સ્યોહરા શુગર મિલ પણ ટોપ ટેનમાં જોડાઈને ચોથા ક્રમે છે. બીજા સ્થાને મુઝફ્ફરનગરની ખાટૌલી, ત્રીજા સ્થાને મેરઠની દૌરલા, ચોથા સ્થાને બિજનોરની સ્યોહરા, પાંચમા સ્થાને પીલીભિતની એલ.એચ. સુગર મિલ, છઠ્ઠા સ્થાને મેરઠની મવાના શુગર મિલ અને સાતમા સ્થાને મેરઠની કિનોરી શુગર મિલ છે. શેરડીના પિલાણમાં ટોપ ટેનમાં મેરઠની ત્રણ શુગરમિલોનો સમાવેશ થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here