મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9 ટકાને પાર

52

મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડ મિલો ઝડપથી ચાલી રહી છે. રાજ્યની ખાંડ મિલોએ પણ શેરડીના પિલાણમાં સારો દેખાવ કર્યો છે.

સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 27 નવેમ્બર, 2021 સુધી, મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 157 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 75 સહકારી અને 82 ખાનગી ખાંડ મિલો સામેલ છે અને 195.86 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 176.58 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9 ટકાથી વધુ છે. ખાંડ મિલોએ ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.02 ટકા નોંધાવી છે.

અત્યાર સુધીમાં, 37 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. ખાંડ કમિશનરેટના ડેટા મુજબ, 27 નવેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 46.51 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 38.06 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.18 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 51.55 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 52.80 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.24% છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here