ખાંડ રાખવાની જગ્યા અને ગોદામ ફૂલ

66

શેરડીના ખેડુતોને સપા સરકાર હેઠળ લગભગ બંધ સાંઠિયાવ સુગર મિલનું નવીકરણ કરી નવી લાઈફલાઈન આપવામાં આવી છે, પરંતુ સુગર મિલને ફાયદો થશે તેવી સ્થિતિ સંભવિત જણાઈ રહી છે. મિલમાં હાલ ખાંડના ઉત્પાદન રાખવા માટે પૂરતી જગ્યા ન હોવાના પરિણામે મિલમાં લગભગ ચાર લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડ નાખવામાં આવી છે. બજારમાં માલનો વપરાશ ન કરવાને કારણે સ્ટોક મેન્ટેનન્સમાં ઘણી અસુવિધા થાય છે. સ્ટોર રૂમ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે પરંતુ તેને પૂર્ણ કરવામાં સમય લાગશે. પરિસ્થિતિમાં મેનેજમેન્ટે ખાંડને ખુલ્લામાં રાખવાની ફરજ પડી છે.

મીલમાં ખાંડનું ઉત્પાદન સતત વધી રહ્યું છે. પાછલા વર્ષના લગભગ એક લાખ 74 હજાર ક્વિન્ટલ સ્ટોક પડેલા છે. ચાલુ વર્ષે પણ લગભગ બે લાખ ક્વિટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. આમ આશરે ચાર લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનો સ્ટોક ડમ્પ છે. મીલ ઉપરાંત50,000 ક્વિન્ટલ ખાંડ ખુળીયા અને ફખરૂદ્દીનપુરના ખાનગી વેરહાઉસમાં રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મવુ ની કપાસ મિલમાં પણ ખાંડનો સંગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સુગર મિલ એસોસિએશન દ્વારા ખાંડનો ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here