અઝરબૈજાનની ખાંડની નિકાસ 2021ના પહેલા ભાગમાં બમણી થઈ ગઈ

અઝરબૈજાન 2021 ના પહેલા ભાગમાં ખાંડની નિકાસ લગભગ બમણી કરી નાંખી છે, ફળો, શાકભાજી અને ચાની નિકાસમાં પણ વધારો થયો છે.

પાઉડર ખાંડની નિકાસ જાન્યુઆરીથી જૂન 2021 સુધી 18,100 ટન વધી છે. નોંધાયેલા સમયગાળામાં, અઝરબૈજાનમાંથી $ 20 મિલિયનની કિંમતની આશરે 36,900 ટન ખાંડની નિકાસ કરવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન $ 7.7 મિલિયનની કિંમતની લગભગ 18,800 ટન ખાંડની નિકાસ કરવામાં આવી હતી.

વધુમાં, ‘રાષ્ટ્રીય નિકાસ વ્યૂહરચના’ અનુસાર, 2020 ની સરખામણીમાં 2025 સુધીમાં અઝરબૈજાનની બિન-તેલ નિકાસને બમણી કરવાની અને તેનું પ્રમાણ 3.7 અબજ ડોલર સુધી લાવવાનું આયોજન છે.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here