શેરડીના પીલાણ માટે બાગપત સહકારી શુગર મિલ તૈયાર

103

2 નવેમ્બરના રોજ શેરડીના મંત્રી સુરેશ રાણા સહકારી ખાંડ મિલ બાગપત ખાતે નવા પિલાણ સત્રનો ઉદઘાટન કરશે. મીલ મશીનોનું સમારકામ અને ફરીથી મરામત કરવામાં આવે છે. જે થોડું કામ બાકી છે તે કારીગરો દિવસ-રાત આગામી એક-બે દિવસમાં કામ પૂર્ણ કરી દેશે. મશીનોની ટ્રાયલ હાલ ચાલુ છે.

સારી વાત એ છે કે ખેડુતો અને મજૂરોને કોરોનાથી બચાવવા માટે શુગર મિલ પરિસરની સફાઇ કર્યા બાદ જગ્યાએ સૂત્રોચ્ચાર લખ્યા છે.

શુગર મિલના પ્રિન્સિપલ મેનેજર આર.કે. જૈને જણાવ્યું હતું કે શુગર મિલ શેરડીના પિલાણ માટે યોગ્ય છે. મોટાભાગના ખરીદ કેન્દ્રો સ્થપાયા છે. શેરડી ખરીદ કેન્દ્રો ફાળવવાના બાકી છે, ગયા વર્ષ સુધીમાં, મિલ ગેટ ઉપરાંત 32 ખરીદ કેન્દ્રો પર પણ ખેડૂતોની શેરડી ખરીદવાની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here