શેરડીમાં જોવા મળી રહ્યો છે રેડ રોટ રોગનો પ્રકોપ; ખેડૂતો રહે સાવધાન

67

સાંસુ કૈસરગંજ (બહરાઇચ): પાર્લે સુગર મિલ વિસ્તારમાં રેડ રોટની બિમારી જોવા મળી રહી છે. કેટલાક ખેતરોમાં, રોગ શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે અને તેના લક્ષણો દેખાવા લાગ્યા છે. ખેડુતોએ આવા પ્લોટ ઓળખી કાઢવા અને શેરડી સુપરવાઇઝરને જાણ કરવી જોઇએ, જેથી પાકને નુકસાનથી બચાવી શકાય.

મદદનીશ મુખ્ય શેરડીના મેનેજર વહાજુદ્દીને જણાવ્યું કે રોગની ઓળખ કરવી સહેલી છે. આ રોગ કોસા 0238 પ્રજાતિઓમાં વધુ પ્રચલિત છે. ત્રીજા અને ચોથા પાંદડા પીળી અને સૂકવવાનું શરૂ કરે છે. જ્યારે પાંદડા ફાડી નાંખે છે લાગે છે અને સરકોની સુગંધ આવે છે. એક અઠવાડિયામાં આખો શેરડીનો પાક સુકાઈ જાય છે. આ રોગને શેરડીનો કેન્સર માનવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડુતોએ રોગ મુક્તિ મેળવવી જોઈએ. ખેડૂતોએ ખેતરની બહાર મૂળ છોડ ખોદવો જોઈએ તે સ્થળે 25-30 ગ્રામ બ્લીચિંગ પાવડર ઉમેરો અને એક એકરના દરે 300 ગ્રામ હેક્સાસ્ટોપ ફૂગનાશક 200 લિટર પાણીમાં છાંટવું જોઈએ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here