બિહાર: મોતીહારી શુગર મિલ ફરી શરૂ થવાની સંભાવના નથી

265

પટણા: મોતીહારી શુગર મિલ ફરી શરૂ થવાની આશા હવે ઓછી છે. બિહારના શેરડીના પ્રધાન પ્રમોદ કુમારે જિલ્લા અધિકારીઓને સુચના આપી છે કે કામદારો અને ખેડુતોની લેણાં ચૂકવવા મિલ મિલ વેચવાની તેની સંપત્તિનો અંદાજ કહેવા જણાવ્યું છે. શેરડીના પ્રધાન પ્રમોદ કુમારે મોતીહારી સુગર મીલની બાકી રકમ અને તેની સંપત્તિઓનો અંદાજ 15 દિવસની અંદર રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે મોતીહારી શુગર મિલની સંપત્તિ વેચીને મજૂરો અને ખેડુતોનું લેણું ચૂકવવામાં આવશે.

ન્યૂઝક્લિક.ઈન.માં છપાયેલા સમાચાર મુજબ, મોતીહારીના ધારાસભ્ય પ્રમોદ કુમારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, મોતીહારી શુગર મિલને ફરીથી શરૂ કરવી કે તેને ફરીથી જીવંત બનાવવી શક્ય નહોતી. એક વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે તાજેતરમાં મળેલી બેઠકમાં બંધ મોતીહારી શુગર મિલ અને કલ્યાણપુર શુગર રિફાઇનરી અને ચકિયા શુગર મિલની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને જણાવ્યું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર મોતીહારી શેરડી પ્રધાનના નિર્દેશોના પગલે શુગર મિલની મિલકતો હસ્તગત કરે તેવી સંભાવના છે. મોતીહારી શુગર મિલની મિલકતો વર્ષોથી વિવિધ કારણોસર વિવાદિત છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here