બિજનૌર: જિલ્લાની શુગર મિલોએ ગયા વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો

91

જિલ્લાની શુગર મિલોએ ગયા વર્ષે શેરડીનું પિલાણ કરવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. જિલ્લાની તમામ 9 સુગર મિલોએ ગત વર્ષે 11 કરોડ 44 લાખ 76 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું. આ વખતે શુગર મિલોએ 11 કરોડ 45 લાખ 30 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

જિલ્લામાં શેરડીનું ઉત્પાદન ઓછું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે શેરડીનું 15 ટકા ઉત્પાદન ઓછું થશે. પરંતુ જિલ્લાની શુગર મિલોએ શેરડીના પિલાણમાં ગયા વર્ષનો રેકોર્ડ તોડીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ગત વર્ષે 11 કરોડ 44 લાખ 76 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ સામે જિલ્લાની શુગર મિલોએ આ વખતે 11 કરોડ 45 લાખ 30 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

ધામપુર સુગર મિલ દ્વારા ગયા વર્ષે 2 કરોડ 31 લાખ 63 હજારની તુલનામાં 2 કરોડ 38 લાખ 92 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સ્યોહરા શુગર મિલ દ્વારા ગત વર્ષે 2 કરોડ 18 લાખ 25 હજાર જેટલી ક્વીંટલ કચડી છે. કુંતલ, બહાદુરપુર શુગર મિલ ગયા વર્ષે 1 કરોડ 19 લાખ 45 હજાર ક્વિન્ટલને સંબંધિત 1 કરોડ 27 લાખ 94 હજાર કુંતલ , બરકતપુર શુગર મિલ ગયા વર્ષે 1 કરોડ 42 લાખ 38 હજાર ક્વિન્ટલ સંબંધિત 1 કરોડ 41 લાખ 36 હજાર ક્વિન્ટલ અને બુંદકી શુગર મિલ છેલ્લી વર્ષે વર્ષે, તેણે 1 કરોડ 29 લાખ 62 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું ગાળ્યું છે, જેની સામે 1 કરોડ 28 લાખ 10 હજાર ક્વિન્ટલ છે.

જિલ્લાની શુગર મિલોએ શેરડીના પિલાણમાં ગયા વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ગત વર્ષે જિલ્લાની શુગર મિલોએ 11 કરોડ 44 લાખ 76 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું. આ વખતે શુગર મિલોએ 11 કરોડ 45 લાખ 30 હજાર ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે,તેમ બીજનોરના જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here