બિલાઈ શુગર મિલે નોંધાવી 13.25 % ખાંડની 4 રિકવરી રેઈટ

69

બિજનોર: ખાંડ ઉદ્યોગને લઈને સારા સમાચાર બિલાઈ શુગર મિલે આપ્યા છે. અહીં ખંડની રિકવરી દર સૌથી ઉચ્ચતમ નોંધાયો છે. બિલાઇ શુગર મિલમાં જિલ્લાની અન્ય શુગર મિલોની તુલનામાં સૌથી વધુ 13 ટકાથી વધુનો રીકવર દર નોંધાયો છે.

જિલ્લામાં શેરડીની ખેતી મુખ્ય રોકડ પાક છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે શેરડીની જેટલી જ રકમ ખેડુતોમાં ઉગી છે. ચાલુ સીઝનમાં જિલ્લાની શુગર મિલોએ શેરડીના પિલાણની કામગીરી સમયસર શરૂ કરી દીધી છે જેનાથી જિલ્લામાં સુગર રિકવરી વધારવામાં મદદ મળી છે.

જિલ્લાની શુગર મિલોમાં ખાંડની રિકવરી

મીલનું નામ રિકવરી દર

બિલાઇ શુગર મિલ: 13.25 ટકા
નજીબાબાદ શુગર મિલ: 13.15 ટકા
સીહોહરા શુગર મિલ: 10.22 ટકા
બહાદુરપુર શુગર મિલ: 10.72 ટકા
બરકતપુર શુગર મિલ: 10.80 ટકા
બુંડકી શુગર મિલ: 10.74 ટકા
ચાંદપુર શુગર મિલ: 11.28 ટકા
બિજનોર શુગર મિલ: 11.13 ટકા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here