બ્રાઝિલનું ઇથેનોલ ઉત્પાદન 2022-23માં લગભગ 5 % વધશે

સાઓ પાઉલો: બ્રાઝિલના શેરડી ઉદ્યોગ સંગઠન, UNICA દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર, બ્રાઝિલના દક્ષિણ-મધ્ય પ્રદેશમાં મિલોએ 2020-23ની સિઝન દરમિયાન પિલાણમાં લગભગ 5 ટકાનો વધારો જોયો હતો, ઈથેનોલના ઉત્પાદનમાં પણ લગભગ 5 ટકાનો વધારો થયો છે. બ્રાઝિલના દક્ષિણ-મધ્ય પ્રદેશમાં મિલોએ માર્ચના બીજા ભાગમાં 4.39 મિલિયન ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 1.18 મિલિયન ટન હતું. 2022-23 લણણીની મોસમ દરમિયાન, જે 1 એપ્રિલ, 2022 ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે, પ્રદેશની મિલોએ 548.28 મિલિયન ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું, જે 2021-22ની સિઝનની સરખામણીમાં 4.61 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

માર્ચના બીજા ભાગમાં ઇથેનોલનું ઉત્પાદન 377.03 મિલિયન લિટર (99.6 મિલિયન ગેલન) પર પહોંચ્યું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતાં 76.62 ટકા વધારે છે. ઉત્પાદનમાં 219.16 મિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે, જે 3.08 ટકા વધારે છે, અને 157.88 મિલિયન લિટર એનહાઇડ્રસ ઇથેનોલ છે, જે 2022 માં સમાન બે-સપ્તાહના સમયગાળા દરમિયાન માત્ર 856,000 લિટર વધારે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મકાઈના ઈથેનોલ ઉત્પાદનનો હિસ્સો કુલ ઈથેનોલ ઉત્પાદનમાં 53 ટકા હતો, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતાં 33.91 ટકા વધુ છે.

આ પ્રદેશની મિલોએ માર્ચમાં 2.32 અબજ લિટર ઇથેનોલનું વેચાણ કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની સરખામણીમાં 10.27 ટકા ઓછું હતું. સ્થાનિક વેચાણમાં 1.15 બિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે, જે 21.48 ટકા નીચે અને 924.38 મિલિયન લિટર એનહાઇડ્રસ ઇથેનોલ, 1.4 ટકા વધારે છે. માર્ચમાં આશરે 191.17 મિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલ નિકાસ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, જે કુલ ઉત્પાદનના 37.22 ટકા જેટલું છે. 2022-23માં કુલ ઇથેનોલનું વેચાણ 29.09 અબજ લિટર સુધી પહોંચ્યું છે, જેમાં 16.58 અબજ લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here