કોરોનાવાઇરસ સામે લડવા માટે બ્રાઝિલમાં સુગર મિલ અને ઈથનોલ પ્લાન્ટ આલ્કોહોલ બનાવા માટે હાથ મિલાવ્યા

131

કોરોનાવાઈરસ સામે લડવા માટે,બ્રાઝિલમાં સુગર મિલો અને ઇથેનોલ પ્લાન્ટ પ્રવાહી આલ્કોહોલ પેદા કરવા અને ગોઇઝ રાજ્યમાં આરોગ્ય સુવિધાઓ માટે તેમની સહાયતા માટે હાથ મિલાવાનું નક્કી કર્યું છે,જે જીવાણુનાશકોના આલ્કોહોલની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે.આ બંને 70% જરૂરિયાતનું ઉત્પાદન સાથે કરશે

અહેવાલો અનુસાર,ગોઇઝ રાજ્યના ઇથેનોલ ઉદ્યોગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિયન,ઉત્પન્ન કરાયેલ આલ્કોહોલ વિના મૂલ્યે પૂરા પાડવામાં આવશે અને રાજધાનીમાં આરોગ્ય એકમોમાં વહેંચવામાં આવશે,ઉદ્યોગો પણ પ્રવાહી દારૂ પર ગોઇસ રાજ્યના આંતરિક ભાગમાં પાલિકાને પહોંચાડશે. અહીંના ઉદ્યોગો ઇથેનોલને 70% આલ્કોહોલમાં ફેરવવાનું સંચાલન કરી રહ્યાં છે કારણ કે મોટાભાગની કંપનીઓ રીએજન્ટ-કાર્બોપોલના અભાવને કારણે આલ્કોહોલ જેલનું ઉત્પાદન કરતી નથી,જે તે ઉત્પાદનની રચનાનો એક ભાગ છે.

70% આલ્કોહોલનું ઉત્પાદન સરેરાશ એક લાખ લિટર જેટલું હશે.મુખ્ય સ્થળો,આરોગ્ય એકમો ઉપરાંત,આશ્રય,જેલ અને સામાજિક-શૈક્ષણિક એકમો છે.

યુનિયન રાજ્ય સરકાર સાથે ભાગીદારીમાં રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સર્વેલન્સ એજન્સી(અન્વિસા)ના 2002 માંના નિર્ણયના વિરોધમાં કામ કરી રહ્યું છે,જેણે છૂટકમાં 70% ચોખ્ખી દારૂના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here