બુંડકી અને નજીબાબાદ સુગર મિલો આજથી થશે બંધ

258

આજે શનિવારે જિલ્લાની વધુ બે સુગર મિલ બુંડકી અને નજીબાબાદ બંધ થવા જઈ રહી છે . જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે બુંદકી સુગર મિલ દ્વારા ગત વર્ષે એક 104 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને 12.92 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું. આ વખતે મિલએ નવો રેકોર્ડ કરીને 128 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કર્યો અને 14.50 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડ ઉત્પાદિત કરી.

આ ઉપરાંત નજીબાબાદ સુગર મિલ દ્વારા ગયા વર્ષે 47.54 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પીલાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ગયા વર્ષે 5.92 ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. આ વખતે મિલ 52 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કરી 6.22 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંનું ઉત્પાદન કર્યું છે. ડીસીઓએ જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે મિલોએ 6.85 કરોડ ચૂકવ્યા હતા. બરકતપુર સુગર મિલને 6 કરોડ અને બિલાઇ સુગર મિલે 83.61 લાખ ચૂકવ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here