કેન્દ્ર સરકારે ફેબ્રુઆરી 2024 માટે 22 લાખ ટન ખાંડના વેચાણનો ક્વોટા જાહેર કર્યો

29 જાન્યુઆરીના રોજ એક જાહેરાતમાં, ખાદ્ય મંત્રાલયે ફેબ્રુઆરી 2024 માટે 22 લાખ ટન (LMT) માસિક ખાંડનો ક્વોટા ફાળવ્યો છે, જે ફેબ્રુઆરી 2023 (21 LMT) માં ફાળવવામાં આવેલા જથ્થા કરતાં 1 LMT વધુ છે.

છેલ્લા મહિનામાં એટલે કે જાન્યુઆરી 2024માં સ્થાનિક વેચાણ માટે ફાળવવામાં આવેલ ખાંડનો ક્વોટા 23 LMT હતો.

બજારના જાણકારોના મતે ફેબ્રુઆરી મહિના માટે ક્વોટા 22 LMT નક્કી કરવામાં આવ્યો હોવાથી સ્થાનિક બજારમાં ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 10 થી 20નો વધારો જોવા મળશે. છેલ્લા મહિનાઓમાં, અમે નકારાત્મક સેન્ટિમેન્ટ્સ જોયા છે, જે ભાવમાં અપેક્ષિત વધારા સાથે સ્થિર થવાની સંભાવના છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here