પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં તોતિંગ વધારો

180

કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર 10 રૂપિયા અને ડીઝલ પર 13 રૂપિયા પ્રતિ લીટર એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.

સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, “ડ્યુટીઓમાં આ વધારાને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક વેચાણના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં,પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર રૂ .10 અને ડીઝલ પર 13 રૂપિયા પ્રતિ લીટર એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં વધારો કરવામાં આવશે.” “આ ફરજોથી થતી આવકનો ઉપયોગ માળખાગત સુવિધાઓ અને ખર્ચની અન્ય વિકાસલક્ષી વસ્તુઓ માટે કરવામાં આવશે.”
નવી ફરજો 6 મેથી અમલમાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here