આજથી બંધ થશે ચાંદપુર અને નઝીબાબાદ શુગર મિલ

181

જિલ્લાની શુગર મિલ આજકાલ શેરડીનું પિલાણ કરી રહી છે. ચાંદપુર અને નજીબાબાદ શુગર મિલ આજે બંધ રહેશે. ડીસીઓ યશપાલસિંહે આ વાતની પુષ્ટિ કરતાં કહ્યું છે કે, ખેડૂતોની શેરડી પીસ્યા પછી જ શુગર મિલો બંધ થશે.

જિલ્લામાં શેરડીનું વાવેતર 2 લાખ 47 હજાર ની નજીક હતું. ડાંગરના છોડના ઉત્પાદનના સારા ઉત્પાદનને કારણે શુગર મિલ હજુ શેરડીનું પિલાણ કરી રહી છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં વિજ ગ્રુપની બીજનોર શુગર મિલ અને બજાજ ગ્રુપની બિલાઇ સુગર મિલ બંધ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે માહિતી આપી હતી કે ચાંદપુર અને નજીબાબાદ સુગર મિલ પણ 13 મેના રોજ બંધ રહેશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોની શેરડી પીસ્યા બાદ જ સુગર મિલ બંધ થઈ જશે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લાની શુગર મિલ 25 મે સુધી ચાલશે. પ્લાન્ટના સારા ઉત્પાદનને કારણે શુગર મિલ આજકાલ શેરડીનું પિલાણ કરી રહી છે.

25 મે સુધીમાં શેરડીના ઉત્પાદનની અસર આવતા વર્ષે શેરડીના ઉત્પાદનમાં થશે જિલ્લાની શુગર મિલ 25 મે સુધી ચાલે તેવી સંભાવના છે. અત્યારે ઘણી શુગર મિલો ચાલી રહી છે. શેરડી ઝડપથી કચડી રહી છે. ખેડૂતનો છોડ કાપવામાં આવી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, આગામી શેરડીની સિઝનમાં, જે છોડમાં હવે કાપવામાં આવે છે તેવા વૃક્ષોનું ઉત્પાદન ઘટશે. સંપૂર્ણ સમય ન હોવાને કારણે, ઉત્પાદનને અસર થશે. જો પ્લાન્ટ સમયસર કાપ્યો હોત, તો પેડી પણ સારી હોત.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here