ચીનનું ખાંડનું ઉત્પાદન 10 મિલિયન ટનથી નીચે જવાની શક્યતાઃ ગ્રીન પૂલ

344

લંડનઃ ગ્રીન પૂલે શુક્રવારે 2021-22માં ચીનના ખાંડના ઉત્પાદન માટેનું અનુમાન ઘટાડીને 10 મિલિયન ટન કરતાં ઓછું કર્યું છે. ગ્રીન પૂલ કહે છે કે લા નિનાને કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા વધુ છે, કારણ કે લા નિનાને કારણે હિમનું જોખમ વધી ગયું છે.

ગ્રીન પૂલે 9.95 મિલિયન ટનનો અંદાજ બહાર પાડ્યો છે, જે અગાઉના 10.16 મિલિયન ટન અને ગત સિઝનના 10.67 મિલિયન ટનના ઉત્પાદન કરતાં ઓછો છે. અગાઉની સિઝનમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે બીટ ખાંડમાં 42% ઘટીને 887,000 ટન થવાને કારણે છે, જ્યારે શેરડીની ખાંડનું ઉત્પાદન માત્ર 1% ઘટીને 9.07 મિલિયન ટન થયું છે. ગ્રીન પૂલે જણાવ્યું હતું કે તે શેરડીના પાક માટે નકારાત્મક જોખમો પણ ચાલુ રાખે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, ઉત્પાદન 9.50 મિલિયનથી 9.90 મિલિયન ટનની રેન્જમાં રહેવાની સંભાવના છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here