હમજાપુરમાં શુગર મિલ વતી સ્વચ્છતા કરવામાં આવી

173

દાલમિયા શુગર મિલ દ્વારા નિગોહી અને હમજાપુર ગામને સેનેટાઈઝ કરવાનું બીડું હાથમાં લીધું હતું. સ્થિતિમાં નિગોહી સ્થિત દાલમિયા સુગર મીલે પણ સેનેટાઈઝ કરવા હાથ લંબાવ્યો હતો. મંગળવારે સવારે સાત વાગ્યે, મિલ કામદારોએ હમજ પુર ચોકડી ખાતેના ગૃહની સફાઈ શરૂ કરી હતી. બ્લોક ચીફ મનોજ વર્માએ હાથમાં પાઇપ લીધી હતી અને હમજાપુર ચોકને સ્વચ્છ કરી હતી અને મિલ કામદારોને ટેકો આપ્યો હતો. નાયબ કાર્યકારી નિયામક કુલદીપ કુમારે જણાવ્યું હતું કે નિગોહી અને હમજા પુરની સ્વચ્છતા કર્યા બાદ મિલ અન્ય ગામોમાં પણ સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here