પેરામબલુર સુગર મિલ ખાતે 138.86 કરોડના ખર્ચે પ્લાન્ટની સ્થાપના કરતા તામિલનાડુના મુખ્ય મંત્રી તામિલનાડુના મુખ્યમંત્રી

72

તામિલનાડુના મુખ્યમંત્રી ઇદપ્પડી કે પલાનીસ્વામીએ પેરામ્બાલુર જિલ્લાના ઇરાયુર ખાતેના પેરામબલુર સુગર મિલ ખાતે સહ-જનરેશન પ્લાન્ટ (18 મેગાવોટ) દ્વારા વીજ ઉત્પાદન શરૂ કર્યું હતું.138.86 કરોડના ખર્ચે પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

તે દરમિયાન,તેમણે ઓદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ (આઇટીઆઇ) ના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી તાલીમ અને તેમના માટે રોજગારની તકો માટે દેખરેખ રાખવા માટે દેખરેખ માટે મોબાઇલ એપ્લિકેશન – આઈટીપીએ (ટ્રેનિંગ અને પ્લેસમેન્ટ એપ્લિકેશન) શરૂ કરી હતી.

તેમણે4.90 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા તિરુચી જિલ્લાના મણિકંદમ ખાતે સરકારી ઓlદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ (આઇટીઆઈ) ની નવી ઇમારતો અને શ્રમ વિભાગ માટે રૂ.5.71 કરોડના ખર્ચે બાંધેલા કુડ્લોર જિલ્લામાં કટ્ટુમનરકોઇલ અને અન્ય મકાનોનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here