કંપનીઓએ જીએસટી રીટર્ન ફોર્મ અને વાર્ષિક વળતરમાં સપ્લાય વિગતોમાં તફાવત જાહેર કરવો પડશે:નાણાં મંત્રાલય

630

નાણામંત્રાલયે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે જીએસટી માસિક વેચાણ વળતર અને પુરવઠાની વિગતો માહિતીના વાર્ષિક વળતર સ્વરૂપમાં રજુ કરવી પડશે અને તેના પર બનતો કોઈ વાજબી કર ચૂકવવો જોઈએ

વાર્ષિક વળતર અને મેચિંગ વિગતો અંગેની તેની સમજણમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓએ કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે જીએસઆર -1, જીએસઆર -3 બી અથવા એકાઉન્ટ બુક એકાઉન્ટ્સ વાર્ષિક વળતર અને મેચિંગ વિગતો ફાઇલ કરવા માટે ડેટાના પ્રાથમિક સ્ત્રોતો પૈકીનો એક હોવો જોઈએ
જ્યારે જીએસટી -1, જ્યાં આઉટ ઓફ સ્ટોક પુરવઠો છે, જીએસટી -3 બી એ તમામ વ્યવહારોનો સાર હોવાનું માનવામાં આવે છે અને ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે જીએસટી -1, જીએસટી -3 બી અને એકાઉન્ટિંગ બુક- તમામ ખાતા એક જ હોવું જોઈએ અને વિવિધ સ્વરૂપો અને બુક એકાઉન્ટ્સમાં મેચ મૂલ્ય હોવું જોઈએ.

જો તે મેચ થતું નથી તો બે વસ્તુ હોઈ શકે છે … કાં તો ટેક્સ સરકારને ચૂકવવામાં આવતો ન હતો અથવા વધારે કર ચૂકવવામાં આવતો હતો. મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ, પ્રથમ કિસ્સામાં, તેની જાહેરાત વાર્ષિક ધોરણે કરવામાં આવે છે અને ટેક્સ ચૂકવવા જોઇએ. ત્યારબાદ બધી માહિતી વાર્ષિક વળતરમાં આપી શકાય છે અને લાયકાતની સ્થિતિમાં, જીએસટી આરએફડી -01 એ દ્વારા રિફંડ માટે અરજી કરી શકાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here