ફીજીના પૂર્વ વડાપ્રધાન કહે છે કે શેરડીના ખેડૂતો પાસે ખરીદી કરવાનું ભંડોળ જ નથી

77

COVID-19ની કટોકટીના સમય દરમિયાન સુગરકેન ખેડૂતો પાસે ખરીદી કરવા માટેના ભંડોળની કોઈ વ્યવસ્થા કે ઉપાય નથી.

આ શબ્દ પૂર્વ વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રીય ખેડૂત સંઘના મહામંત્રી મહેન્દ્ર ચૌધરીના હતા.

તેમણે ફીજી સુગર કોર્પોરેશન અને સુગર ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રિબ્યુનલને 2019 ની સીઝન માટે ત્રીજી શેરડીની ચુકવણી અંગેની માહિતી જાહેર કરવા હાકલ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here