કોવિડ-19ની બીજ વેવથી ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રને જોખમ નથી: નીતી આયોગ

105

નવી દિલ્હી: કોવિડ -19ના બીજા વેવે દેશની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને ભારે અસર કરી છે પરંતુ કૃષિ ક્ષેત્ર વધુ જોખમ હેઠળ નથી.

નીતી આયોગના સભ્ય (કૃષિ) રમેશ ચંદે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ નજીવા હોવાના કારણે મે મહિનામાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ચેપ ફેલાતાં કોવિડ -19 ની બીજી લહેર ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્રે કોઈ અસર કરશે નહીં. પીટીઆઈને આપેલા એક મુલાકાતમાં ચંદે કહ્યું હતું કે સબસિડી, ભાવો અને ટેકનોલોજી અંગેની ભારતની નીતિઓ ચોખા, ઘઉં અને શેરડીની તરફેણમાં છે.

તેમણે કહ્યું, કોવિડ -19 કેસ મે મહિનામાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ફેલાવા માંડ્યા, અને મે મહિનામાં કૃષિ પ્રવૃત્તિ ખૂબ ઓછી છે. તે (મે) ઉનાળોનો ટોચનો મહિનો છે અને પાકનો વાવેતર થતો નથી. થોડા શાકભાજી અને થોડા સીઝન પાક સિવાય કોઈ પાક કાપવામાં આવતો નથી. ચાંદે જણાવ્યું હતું કે, કૃષિ પ્રવૃત્તિ માર્ચ મહિનામાં અથવા એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં આવે છે, તે પછી તે નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે અને ચોમાસાના આગમન સાથે ફરી ટોચ પર આવી જાય છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here