મહારાષ્ટ્રમાં 186 ખાંડ મિલોમાં પિલાણની સિઝન ચાલુ

73

મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડ મિલો ખોલવાની ગતિ વધી રહી છે. હાલમાં, મિલ્સ આ સિઝનમાં સારું પીલાણ કરી રહી છે.

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 16 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 186 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 94 સહકારી અને 92 ખાનગી સુગર મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 347.62 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 327.1 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.41 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 43 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણ સીઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 16 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 83.95 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 71.36 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં શુગર રિકવરી 8.50 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 86.84 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 93.07 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.72 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here