પિલાણ સત્ર: ખાંડ મિલોમાં 35% પૂર્ણ સમારકામ

67

જિલ્લાની ખાંડ મિલોમાં નવી પિલાણ સિઝન 2022-23 શરૂ કરવા માટેની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. મિલોમાં 35 ટકાથી વધુ રિપેરિંગ કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. સરકારમાં શુગર મિલોના કામની દરરોજ સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં પિલાણની સિઝન શરૂ થશે. હવે શુગર મિલો પાસે સાડા ત્રણ મહિનાનો સમય છે, જેથી તેઓ ટૂંક સમયમાં બાકીનું રિપેરિંગ કામ પૂર્ણ કરશે. ડીસીઓએ મિલોનું નિરીક્ષણ કરી સમયસર સમારકામ પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી છે. ડીસીઓ બી.કે. પટેલે માહિતી આપી હતી કે જિલ્લાની વેવ શુગર મિલ, સાબિતગઢ શુગર મિલ, અનામિકા શુગર મિલ અને અનુપ શહેરના કિસાન સહકારી શુગર મિલમાં 35 ટકાથી વધુ રિપેરિંગ કામ પૂર્ણ થયું છે..

3 મહિના પહેલાની શરૂઆતની તારીખ
જિલ્લાની ખાંડ મિલોએ આ વખતે નવી પિલાણ સિઝન 2022-23 શરૂ કરવાની તારીખ પણ જાહેર કરી છે. સૌ પ્રથમ, અગૌતાની અનામિકા અને સાબિત ગઢ શુગર મિલો નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં શરૂ થશે અને તે પછી, સહકારી નગર અને વેવ શુગર મિલોએ બીજા સપ્તાહમાં પિલાણ શરૂ કરવાની તારીખ આપી છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ઉપરોક્ત તારીખે શુગર મિલોમાં પિલાણ સીઝન શરૂ થશે.

74 હજાર હેક્ટરમાં વિપુલ પ્રમાણમાં શેરડી મળશે
જિલ્લાની શુગર મિલોને પિલાણ માટે વિપુલ પ્રમાણમાં શેરડી મળશે. ચાર શુગર મિલો ઉપરાંત હાપુડ, સંભલ અને અમરોહાની શુગર મિલોને પણ શેરડી આપવામાં આવશે. સાત તાલુકાઓમાં બિન-જિલ્લા જિલ્લાઓની શુગર મિલોના કેન્દ્રો પણ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ડીસીઓએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં શેરડીનું હેક્ટર 74,912 છે. આમાં, પ્લાન્ટ 36,415 હેક્ટર અને ફૂટ 38,497 હેક્ટર પર છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here