મહારાષ્ટ્રમાં 41 શુગર મિલોમાં પીલાણ સત્ર બંધ

114

રાજ્યની શુગર મિલોએ તેમની ક્રશિંગ કામગીરી બંધ કરી દીધી છે. અમરાવતી અને નાગપુર વિભાગ સિવાય અન્ય શુગર મિલોએ પિલાણ બંધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા અહેવાલ મુજબ 11 માર્ચ 2021 સુધી સોલાપુર વિભાગમાં 29 શુગર મિલો બંધ છે. જ્યારે કોલ્હાપુર વિભાગમાં 7 સુગર મિલો બંધ કરાઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 41 સુગર મિલો બંધ કરાઈ છે.

આ સીઝનમાં 37 શુગર મિલોએ કોલ્હાપુર વિભાગમાં પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો. 11 માર્ચ 2021 સુધીમાં, 41 સુગર મિલોએ સોલાપુર વિભાગમાં પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો.

શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ 11 માર્ચ 2021 સુધીમાં 187 શુગર મિલોએ પિલાણની સિઝનમાં ભાગ લીધો હતો. રાજ્યમાં 886.52 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે અને 918.55 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ પુનપ્રાપ્તિ 10.36 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here