એક વધુ સુગર મિલનું ક્રશિંગ સેશન સમાપ્ત થયું

હવે ઉત્તર પ્રદેશમાં શુગર મિલો પોતાના ક્રશિંગ સત્ર પુરા કરી રહી જેના ભાગ રૂપે નજીબાબાદ ખેડૂત સહકારી ખાંડ મિલના આચાર્ય મેનેજર દાનવીરસિંહના માર્ગદર્શન હેઠળ સુગર મિલ દ્વારા ગત વર્ષ કરતા 4.12 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કરવામાં આવ્યો હતો. સુગર મિલમાં 12 ટકાથી વધુ ખાંડ સાથે 6 લાખ 23 હજાર 750 બોરી ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. આચાર્ય મેનેજરે ક્રશિંગ સત્રની સમાપન સમયે ખેડુતો અને મજૂરોનો આભાર માન્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here