ક્યુબામાં ખાંડનું ઉત્પાદન રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું

હવાના: ક્યુબામાં આ સિઝનમાં ખાંડનું ઉત્પાદન રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયું છે. ક્યુબન સરકારના જણાવ્યા મુજબ, ખાંડનું ઉત્પાદન 455,000 ટન કાચા ઉત્પાદનના પહેલેથી જ ઐતિહાસિક રીતે નીચા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે આયોજન કરતાં 95,000 ટન ઓછું હતું. જ્યારે લણણી શરૂ થઈ, ત્યારે 400,000 ટન સ્થાનિક વપરાશ માટે અને બાકીના નિકાસ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ક્યુબાએ હવે સ્થાનિક વપરાશને પહોંચી વળવા માટે ખાંડની આયાત કરવી પડશે, ખાંડના નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું. રોઇટર્સે કુલ ખાંડના ઉત્પાદનમાં 30% થી 40% ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here