દૌરાલા શુગર મિલ શેરડીના નાણાં ચુકવનાર પ્રથમ શુગર મિલ બની

ચાલુ પિલાણની સીઝનમાં ખરીદેલા શેરડીના ભાવની ચુકવણી કરીને દૌરાલા શુગર મિલ ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂકવવામાં આવતી પ્રથમ શુગર મિલ બની છે.

શુગર મિલના મુખ્ય શેરડીના મેનેજર સંજીવકુમાર ખટિયાંએ જણાવ્યું હતું કે શુગર મિલની હાલની પિલાણ સીઝન 2 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી, જેના કારણે શુગર મિલ દ્વારા નવેમ્બર 1 થી ખરીદી કેન્દ્રો પર શેરડીની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી હતી. મિલ દ્વારા ગુરુવારે 1 નવેમ્બરથી 4 નવેમ્બર સુધીમાં શેરડીના ભાવની ખરીદી સામે 6.35 કરોડનો ચેક જારી કરવામાં આવ્યો છે. મિલ દ્વારા મંડળમાં પ્રથમ ચુકવણી વર્ષ 2019-20માં પણ થઈ હતી અને વર્તમાન ક્રશિંગ સીઝન 2020-21માં પહેલી ચુકવણી શરૂ કરી દીધી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here