શેરડીના પાનને બાળી નાખવા બદલ ડીસીઓએ અધિકારીઓને આપ્યો ઠપકો

78

શેરડીનો પાક સળગાવવા બદલ જિલ્લા શેરડી અધિકારીએ શુગર મિલો અને ખાતાકીય અધિકારીઓને ઠપકો આપ્યો હતો.

જિલ્લા શેરડી અધિકારી કે.એમ.એમ. ત્રિપાઠીએ શુગર મિલ અને ખાતાકીય અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે શેરડીના પાન ન સળગાવવા જાગૃત થાય તે માટે ખાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે. જ્યારે પણ શેરડીનાં પાન સળગાવવામાં આવે ત્યારે ખેડૂત સામે કાર્યવાહી કરો. આટલું જ નહીં, શેરડીના સુપરવાઇઝરે તાત્કાલિક આ ઘટના અંગે પોતાનો અહેવાલ આપવો જોઈએ.

તેમણે કહ્યું હતું કે ગસિંગની શેરડી ગંગનૌલીને પિચકારી સીઝન 2019-20 માટે ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ચૂકવવા સુચના આપવામાં આવી હતી. શુગર મિલ શેરમોને બે દિવસમાં 17 કરોડ અને 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં બાકીના શેરડીના ભાવનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.

ખાંડ મિલ ગગલહેડીની છેલ્લી પિલાણ સીઝનના શેરડીના ભાવ 8 ડિસેમ્બર સુધીમાં ચૂકવવા ખાતરી આપવામાં આવી હતી. સુગર મિલ સરસાવા અને નાનૌતાએ 20 ડિસેમ્બર સુધીમાં બાકીના શેરડીના ભાવ ચૂકવવાની ખાતરી આપી હતી. વરિષ્ઠ શેરડી વિકાસ નિરીક્ષકોને મહિલા સહાય જૂથોને અનુદાનની ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી, જેના દ્વારા બડ ચિપ સિડલિંગ્સનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. તમામ ખાતાકીય અધિકારીઓને સુચના આપવામાં આવી હતી કે શુગર મિલો દ્વારા હજી સુધી સ્થાપના ન કરાયેલ ખરીદી કેન્દ્રો ઉભા કરવા જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here