ઉત્તર પ્રદેશમાં ગત સીઝન કરતા ખાંડ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો

64

દેશમાં ખાંડના ઉત્પાદનમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ ગત સિઝનની સરખામણીમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં ખાંડના ઉત્પાદનમાં હજુ પણ ઘટાડો છે.

ઇન્ડિયન સુગર મિલ્સ અસોસિએશન (ISMA) અનુસાર, 31 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં 119 ખાંડ મિલોએ 30.90 લાખ ટનનું ઉત્પાદન કર્યું છે. છેલ્લી 2020-21 સિઝનમાં, 31 ડિસેમ્બર, 2020 સુધીમાં, 120 શુગર મિલો કાર્યરત હતી અને 33.66 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. પરંતુ રાજ્યની શુગર મિલો શેરડીની ચૂકવણીની બાબતમાં સારો દેખાવ કરી રહી છે.

મહારાષ્ટ્રમાં, 189 ખાંડ મિલોએ 45.77 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે, જ્યારે 179 ખાંડ મિલોએ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન 39.86 લાખ ટનનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. જે ગયા વર્ષની સમાન તારીખે થયેલા ઉત્પાદન કરતાં 5.91 લાખ ટન વધુ છે.

દેશની 492 ખાંડ મિલોએ 115.55 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જ્યારે 31 ડિસેમ્બર 2020 સુધીમાં 481 ખાંડ મિલોએ 110.74 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. જે ગત સિઝનમાં સમાન સમયગાળાના ઉત્પાદનની સરખામણીએ 4.81 લાખ ટન વધુ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here