શેરડી મંત્રીને મળતું શેરડી યુનિયનનું પ્રતિનિધિ મંડળ

228

બાજપુર. શુક્રવારે, યુનાઇટેડ મોરચાના પ્રમુખની આગેવાની હેઠળ એક પ્રતિનિધિ મંડળ, મિલના પાંચ યુનિયન ધરાવતા, શુગર મિલમાં ફીટ સંબંધિત હાલની સમસ્યાઓ, મૃતક આધારીત પ્રશ્ન ને દૂર કરવાની માંગ સાથે, રુદ્રપુરમાં શેરડી મંત્રી સ્વામી યતિસ્વરાનંદને મળ્યા હતા . તેમણે શેરડી મંત્રી સમક્ષ સુગર મિલના ફીટમેન્ટ, મૃત આશ્રિતોની રોજગાર, કરાર કામદારોના પુન:સ્થાપન અને અન્ય સમસ્યાઓ સહિતની તેના નિરાકરણની માંગ કરી હતી. શેરડીના મંત્રીએ વહેલા નિદાનની ખાતરી આપી છે. આ પ્રસંગે ગુરમીત સિંહ સીટીયુ, આશુ તિવારી વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here